Plastmo Drensrenner

Her finner du Plastmo dreneringsrenner. Velg mellom EuroLine, HexaLine, punktsluk eller nedsivingssluk.

 

EuroLine er en robust drensrenne i polymerbetong, som tåler ferdsel fra personbiler i private innkjørsler. Lett å montere og legge.

HexaLine er en lettvekts dreneringsrenne som er fleksibel og lett å montere. Tåler ferdsel fra personbiler i private innkjørsler. 

Punktsluket samler opp og leder vann fra kraner og takrenner. Det kan lett kobles til takrennesystemet. 

Nedsivningssluket hindrer oversvømmelse på ulike områder. Et komplett system med sandfang, som ikke krever tilkobling til avløpssystem.

Plastmo Drensrenner