PERSONVERNPOLITIK

GENERELT

Denne politikken om behandling av personopplysninger («Personvernpolitikk») beskriver, hvorledes e-BYGGSTORE.no («e-BYGGSTORE», «oss», «vår/våre/vårt», «vi») samler inn og behandler opplysninger om deg.

Personvernpolitikken gjelder for personopplysninger, som du avgir til oss, eller som vi samler inn via e-BYGGSTOREs nettside, www.e-BYGGSTORE.no («Nettsiden»).

e-BYGGSTORE er dataansvarlig for personopplysningene dine. All henvendelse til e-BYGGSTORE kan skje via kontaktopplysningene (se avsnitt 'KONTAKTOPLYSNINGER').

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN? TIL HVILKE FORMÅL? HVA ER RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Når du besøker Nettsiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av Nettsiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på Nettsiden, din IP-adresse, herunder din nettverksplassering, og informasjon om datamaskinen din med det formålet å optimere brukeropplevelsen og Nettsidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre Nettsiden samt vise deg relevante tilbud. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Nettsiden, samler vi inn de opplysningene, du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-post-adresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker samt opplysning om den IP-adressen, derfra bestilling er foretatt. Denne behandlingen av opplysninger skjer med det formålet, at vi kan levere de produktene, du har bestilt og for at oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere. Opplysninger om kjøpene dine kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp samles IP-adressen inn med det formålet og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svik. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du melder deg på til vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-post-adresse og evt. mobilnummer med det formålet og for å kunne ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker gis videre til PostNord, GLS eller en annen transportør, som forestår leveringen av de kjøpte varene til deg. Ved kjøp av ikke lagerførte varer kan de nevnte opplysningene gis videre til produsenten eller selgeren av pågjeldende vare, som i så fall vil forestå leveransen.

Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Nettsiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av vår bedrift og våre produkter.  Disse bedriftene er databehandlere og under vår instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, som behandler personopplysninger på våre vegne.

To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etablert i USA. De fornødne garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf.   EU Personvernforordningens art. 45.

kopi av Google LLC's sertifisering kan finnes her

kopi av Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her

DINE RETTIGHETER

Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine må vi som dataansvarlige opplyse deg om rettighetene dine.

Innsynsretten

Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som evt. finnes, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.

Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene, som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, skal du sende en skriftlig anmodning til info@e-byggstore.no. Du kan bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.

Retten til beriktigelse

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Såfremt du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene, som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette skriftlig henvendelse til oss, så opplysningene kan bli korrigert.

Opplysninger, som vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til brukerkonto, har du selv mulighet for å korrigere via pålogging til din brukerprofil.

Retten til sletting

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av personopplysningene dine slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfanget en fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene, vi behandler om deg, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

Retten til innsigelse

Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

Du har enn videre til enhver tid rett til av grunner, som vedrører din personlige situasjon å gjøre innsigelse mot den behandlingen av personopplysningene dine, som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser.

Retten til å tilbakekalle samtykke

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke, du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, bes du kontakte oss på info@e-byggstore.no.

Retten til å klage

Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, over vår behandling av personopplysningene dine. Klage kan blant annet inngis på e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33193200.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon samlet om bruken av nettstedet ditt, vil ikke bli slettet, men vil bli holdt i anonym form i Google Analytics.

Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev slettes, når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav.

Opplysninger samlet inn i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Nettsiden vil som utgangspunkt bli slettet 5 år etter utløpet av det kalenderåret, der du har foretatt kjøpet ditt. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

SIKKERHET

Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

Kun medarbeidere, som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre sin jobb, har tilgang til disse.

KONTAKTOPPLYSNINGER

E-BYGGSTORE AS er dataansvarlig for de personopplysningene, som samles inn via Nettsiden.

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernpolitikken eller ønsker du å gjøre bruk av en eller flere av rettighetene dine beskrevet under 'DINE RETTIGHETER', kan du kontakte:

e-BYGGSTORE AS
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk, Enebakk Tlf. nr.: 21939702
E-post: info@e-byggstore.no

ENDRINGER I PERSONVERNPOLITIKKEN

Såfremt vi foretar endringer i Personvernpolitikken, vil du bli orientert om dette ved neste besøk på Nettsiden.

VERSJONER

Dette er versjon 1 av e-BYGGSTOREs personvernpolitikk datert den 22.05.2018.