Prisforespørsel

Opprett Prisforespørsel

Prisforespørsel for ikke-opprettede varer i butikken eller større bestillinger
Ettersom vi ikke gir tilbud basert på tegninger, må materialliste sendes

Vi kan som utgangspunkt ikke senke prisene ytterligere på produktene som finnes i butikken vår.

Alle felt må fylles ut for at vi skal kunne behandle prisforespørsler

På grunn av travelheten har vi 1-3 dager svartid på tilbudet.

Leveringsoplysninger

Vi kan som utgangspunkt ikke senke prisene ytterligere på produktene som finnes i butikken vår.

e-byggstore-logo-HVID

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Trenger du råd og veiledning finner du her flere muligheter til å komme i kontakt med oss, uansett om du ønsker å ringe eller skrive en epost.