Måleutstyr

Allt i måleuytstyr til mange forskjellige måleoppgaver - som for eksempel tykkelsesmålere, mikrometre, søgerstål, måleinstrumenter, vinkler, vaterpas og mye annet. En stor del af maleutstyret er fra produsenten Diesella, og derfor av høy kvalitet og gir presise og valide målinger.